Het licht op je onderwerp komt van een lichtbron, zoals de zon, een flitser of een raam waardoor licht naar binnen valt zijn. Dit licht kan fel of minder fel zijn, en we onderscheiden daarin drie soorten licht. Daarnaast zijn er drie richtingen waarin licht op je onderwerp kan vallen. Drie soorten licht:
  • direct licht
  • indirect licht
  • diffuus licht
Drie richtingen licht:
  • frontaal licht
  • zijlicht
    • tegenlicht

Artikelen in Lichtsoorten