Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Sunfield Photography, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. 

Privacyverklaring Sunfield Academy


Sunfield Photography, Sunfield Academy & Sunfield Social (hierna Sunfield Photography), gevestigd aan de Oudhuizerstraat 31 in Klarenbeek (Mr.Green Boutique Office) is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@sunfieldphotography.com.
Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@sunfieldphotography.com en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.
Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
Om je te kunnen helpen als je vragen hebt over een fotoshoot of een workshop.
Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, 
e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.
Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
Naam
E-mailadres
Jouw bericht
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij mij een fotoshoot of workshop boekt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
N.A.W. gegevens (naam, adres en woonplaats)
E-mailadres
Telefoonnummer
Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte/aanbieding toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:
N.A.W. gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijk voorschrift.
Om je een aanbetaling te kunnen sturen en je verder te factureren en incasseren.
De door jou afgenomen fotoshoot of workshop(s) moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
N.A.W. gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke voorschrift.
Om contact op te kunnen nemen om een afspraak/locatie af te spreken of om je uit te nodigen voor een workshop.
Wanneer je een fotoshoot boekt neem ik contact met je op om een afspraak en locatie te plannen. Voor de workshop(s) word je per e-mail uitgenodigd. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
Naam
Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
Om je op de hoogte te houden over de fotoshoot of de workshop.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer met betrekking tot de fotoshoot of workshop(s) stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
Naam
Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
Om gemaakte foto’s met je te delen en naar je op te sturen.
Wanneer ik foto’s heb bewerkt stuur ik deze naar je op. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
Naam
Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
Om een fotoboek voor je te kunnen maken, en deze voor je te kunnen bestellen.
Wanneer je een fotoboek hebt besteld, ga ik deze voor je maken en bestel ik deze voor je. Ik stuur deze dan ook naar je toe. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
Naam
Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
Om reviews, gemaakte foto’s en ervaringen van fotoshoots en workshops op mijn website en social media kanalen te delen.
In sommige gevallen maak ik foto’s van fotoshoots of workshops. Ook vraag ik om reviews en ervaringen. Deze deel ik dan op mijn website en op mijn social media kanalen. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens:
Naam
Emailadres
Ervaring / review / foto’s
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.
Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
Naam
Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.
Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
Sunfield Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.
Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.
Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
Mijn nieuwsbrieven versturen
Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
Mijn webhosting verzorgen
Mijn relatiegeschenken verzenden
Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.
Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.
Doorgifte aan derden
In principe deel of verkoop ik jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Sunfield Photography, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.
De beveiliging van jouw gegevens
Sunfield Photography heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.
E-mail:
E-mails blijven maximaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.
Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.
Foto’s:
De foto’s die ik heb gemaakt blijven minimaal 5 jaar bewaard in mijn archief. 

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sunfield Photography. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@sunfieldphotography.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Sunfield Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@sunfieldphotography.com. Ik kan dan direct actie ondernemen.
Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Sunfield Photography verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Sunfield Photography accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Sunfield Photography om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf.
Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.
Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Sunfield Photography ga je akkoord met deze wijzigingen.
Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, info@sunfieldphotography.com of per post:
Sunfield Photography, Sunfield Academy & Sunfield Social
T.a.v.: Eliene Sonneveld
Oudhuizerstraat 31
7382 BS Klarenbeek (Mr.Green Boutique Office)
Sunfield Photography is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59040165.